Electronic Publication/s

Nikolaus Schindel

Sylloge Nummorum Sasanidarum. Paris - Berlin - Wien. Band III/1 und Band III/2 Shapur II. - Kawad I./2.

III/1
ISBN-13: 978-3-7001-3314-8 ISBN-13 Online: 978-3-7001-6783-9
Subject Area:
-

Sylloge Nummorum Sasanidarum 3/1: Textband

Sylloge Nummorum Sasanidarum 3/2: Katalogband